ارزش دلار آمریکا به کمترین رقم طی ۲ سال گذشته رسید