کاخ سفید از موضع توئیتر در قبال پیام‌های رهبر انقلاب انتقاد کرد