بازگشت ۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات دو صنعت مهم بورس